Share this content on Facebook!
17 Oct 2016


Năng lượng mặt trời thắp sáng những nền tảng là một cách độc đáo và sáng tạo để tăng cường vẻ đẹp của khu vườn. Nó không chỉ chiếu sáng sân vườn, công viên, bãi, đường đi bộ mà còn cung cấp cho một liên lạc thêm vẻ đẹp cho các khu vực cụ thể.
đá xuyên sáng
Năng lượng mặt trời thắp sáng bước đệm hoạt động thông qua ánh sáng mặt trời. Năng lượng mặt trời trong thời gian ngày sạc pin NiCad và như buổi tối bắt đầu tiếp cận nó biến ánh sáng trắng sáng của nó vào lúc hoàng hôn.

Năng lượng mặt trời thắp sáng những nền tảng là những tác phẩm...